Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lekarz medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy w Gminnym Centrum Medycznym TRZEBNICA-ZDRÓJ realizuje zadania służby medycyny pracy poprzez wykonywanie badań profilaktycznych przewidzianych w Kodeksie Pracy. Ponadto zajmuje się zawieraniem umów z zakładami pracy na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami.

W Poradni Medycyny Pracy wykonuje się badania:

- wstępne
- okresowe
- kontrolne
- wysokościowe
- uczniów do szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych
- kierowców kat. A,B,C,D,E,T, badania do prawa jazdy, operatorów sprzętu ciężkiego
- kierowców zawodowych i badania do kursów przewozu osób i mienia
- do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczki zdrowia),
- pilotów wycieczek
- strażaków
- marynarzy


Do lekarza medycyny pracy obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
Godziny rejestracji do poradni: poniedziałek - piątek w godzinach: 11:00 - 15:00

REJESTRACJA: 71/312 05 10 lub 71/312 03 75


W przychodni lekarz medycyny pracy wykonuje badania na podstawie oryginału skierowania wydanego przez pracodawcę.
Pracownik zgłaszający się na badania powinien mieć ze sobą:

dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy),
skierowanie, które jest ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia.


Personel:

lek. med. specjalista medycyny pracy - Piotr Kostrzewa (pok. 203)
pielęgniarka Małgorzata Lasota

Poniedziałek 14:00 - 18:00
Czwartek 8:00 - 12:00


 


 

Wersja XML